Eläkeliiton vapaaehtoisille oppia luonnon käytöstä kädentaidoissa

24.8.2015

Kuvakollaasia käytettiin työskentelymenetelmänä tutustumishetkessä.
Kuvakollaasia käytettiin työskentelymenetelmänä tutustumishetkessä.
Materiaalin keräysretki lähiluontoon...
Materiaalin keräysretki lähiluontoon...
...ja kahvit kodassa.
...ja kahvit kodassa.
Sammaltöiden pauloissa.
Sammaltöiden pauloissa.
Kaunis ilma ja maisemat vetivät kurssilaisia työskentelemään ulkona.
Kaunis ilma ja maisemat vetivät kurssilaisia työskentelemään ulkona.
Kauniita lopputuotoksia: sammalkranssit, kaislakulhot ja pajuliinat.
Kauniita lopputuotoksia: sammalkranssit, kaislakulhot ja pajuliinat.
Jokaisessa kurssilaisen tuulikellossa oli yksilöllinen äänensä.
Jokaisessa kurssilaisen tuulikellossa oli yksilöllinen äänensä.
Vuosikello kurssilaisten toiveista ja haaveista luontotoiminnan suhteen.
Vuosikello kurssilaisten toiveista ja haaveista luontotoiminnan suhteen.

Vihreä Veräjä perehdytti vapaaehtoisia luonnon hyvinvointivaikutuksiin, luonnonmateriaalien keräämiseen ja uusiin kädentaitoideoihin.

Vihreä Veräjä järjesti yhteistyössä Eläkeliiton Elämää Käsillä -hankkeen kanssa vapaaehtoisten valmennuksen Salon Lehmirannassa 17-20.8.2015.

Kurssille osallistui 15 vapaaehtoista ympäri Suomea. He ovat kaikki Elämää Käsillä -peruskurssin käyneitä vapaaehtoisia, jotka ovat tavalla tai toisella käyttäneet aiemmin oppimaansa ikääntyneiden kanssa.

Kurssin tavoitteena oli tarjota tiivis paketti luonnon ja luonnonmateriaalien käytöstä kädentaidoissa ja laajemmin vapaaehtoistyössä.

Lisäksi kurssilaiset saivat tietoa ryhmän perustamiseen liittyvistä asioista sekä vakuutusasioista. 

Kurssin pääpaino oli käytännön tekemisessä, mutta myös pientä teoriaa käytiin läpi. Materiaalien ja kädentaitojen suunnittelussa otettiin huomioon ikääntyneet kohderyhmänä. Vapaaehtoisia opetettiin ottamaan huomioon muun maussa toimintarajoitteeet, aistikokemukset ja ikääntyneen ohjaaminen.

Neljän paivän aikana kurssilaiset tekivät kuvakollaasin aiheesta "luontosuhteeni", sammalkranssin, pannunalustan pajusta, kaisla-astian, tuulikellon ja tikkuristi-työn. Luonnonmateriaaleja kerättiin pienellä retkellä lähiluontoon, missä nautittiin myös tunnelmalliset kotakahvit. Vapaaehtoiset tutustuivat myös vuosikellojen tekemiseen.

Kurssi oli antoisa kokemus niin kurssilaisille kuin ohjaajille. Ideoita ja ajatuksia vaihdettiin iloisissa tunnelmassa puolin ja toisin. Kurssin annista pääsi nauttimaan myös koko muu Lehmirannassa ollut väki, sillä tuotokset vietiin kahvilaan nähtäville.