Vapaaehtoisten valmennukset luontoteemaan jatkuivat Lehmirannassa

9.10.2015

Materiaalien keräystä jokamiehenoikeudet huomioiden.
Materiaalien keräystä jokamiehenoikeudet huomioiden.
Ulkoilun päätteeksi kotakahvit maistuivat.
Ulkoilun päätteeksi kotakahvit maistuivat.
Pajuiset pannunalustat.
Pajuiset pannunalustat.
Sammalkranssit.
Sammalkranssit.
Tuulikello.
Tuulikello.
Kaisla-astiat.
Kaisla-astiat.

Yhteistyökumppani ja teema pysyivät samana vain kurssilaiset vaihtuivat: Vihreä Veräjä järjesti jo toistamiseen yhteistyössä Eläkeliiton Elämää Käsillä -hankkeen kanssa vapaaehtoisten valmennuksen Salon Lehmirannassa 29.9-1.10.2015.

Kurssille osallistui 14 Elämää Käsillä -peruskurssin käyneitä vapaaehtoisia, jotka ovat tavalla tai toisella käyttäneet aiemmin oppimaansa ikääntyneiden parissa.

Kurssin tavoitteena oli tarjota tiivis paketti luonnon ja luonnonmateriaalien käytöstä kädentaidoissa ja laajemmin vapaaehtoistyössä. Vihreä Veräjä perehdytti vapaaehtoisia luonnon hyvinvointivaikutuksiin, luonnonmateriaalien keräämiseen ja uusiin kädentaitoideoihin. Elämää Käsillä -hankkeelta kurssilaiset saivat, kädentaito-osaamisen lisäksi, tarkempaa tietoa ryhmän perustamiseen liittyvistä asioista sekä toiminnan vakuutusasioista. 

Kurssi rakentui samantyyppisesti kuin edellinenkin kurssi: pääpainon ollessa käytännön tekemisessä. Materiaalien ja kädentaitojen suunnittelussa otettiin huomioon ikääntyneet kohderyhmänä. Vapaaehtoisia opetettiin ottamaan huomioon muun maussa toimintarajoitteeet, aistikokemukset ja ikääntyneen ohjaaminen.

Kolmen paivän aikana kurssilaiset saivat läpileikkauksen luonnonmateriaalien käytöstä ja valmistivat mm. sammalkranssin, pannunalustan pajusta, kaisla-astian ja tuulikellon. Lisäksi monella vapaaehtoisella pääsi luovuus valloileen ja heidän taitavissa käsissään syntyi monenlaisia letityksiä ja punontoja.

Luonnonmateriaaleja päästiin myös keräämään pienellä retkellä lähiluontoon, missä nautittiin tunnelmalliset kotakahvit. Vapaaehtoiset tutustuivat myös vuosikellojen tekemiseen.

Kurssi oli opettavainen ja antoisa kokemus niin kurssilaisille kuin ohjaajille. Uusia ideoita vaihdettiin puolin ja toisin hyvässä hengessä. Kiitos kurssilaisille, joilla mieli oli virkeä ja hymy herkässä.