Hyvät käytännöt jakoon osa 4 - Vaalijalan kuntayhtymä, toiminnallinen kuntoutus/eläintoiminta

16.3.2020 klo 10:00Keräsimme viime vuoden loppupuolella seuraajiltamme hyviä luontotoiminnan käytäntöjä ja ideoita, joita heillä jo toteutetaan. Tämän kevään aikana esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme.

Tällä viikolla esittelyvuorossa Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen kuntoutus.

 

Vaalijalan kuntayhtymä sijaitsee itä-Suomessa Pieksämäellä. Sen omistaa 33 savolaista kuntaa. Vaalijala palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä elämänkaaren eri vaiheissa ja elämäntilanteissa. Se tarjoaa esimerkiksi lyhyt- tai pitkäaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta ja asumispalveluja mm. kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja autismin kirjon asiakkaille.

 

Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa myös monipuolista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville. Eri toimintojen valikoima on monipuolinen ja niistä voi valita itseä miellyttäviä toimia. Palvelut tukevat asiakkaan kuntoutumista, edistävät ja ylläpitävät arkielämän taitoja sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

 

Eläintoiminta on yksi näistä työ- ja päivätoiminnan muodoista, jota toteutetaan eläinavusteisilla menetelmillä.  Eläintoiminnassa huolehditaan eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista sekä nautitaan eläinten seurasta.

 

Vaalijalan kuntayhtymä on sitoutunut Green Care toimintaan ja menetelmiin. Vuonna 2020 on tarkoitus käynnistää ja vakiinnuttaa luontokerho, joka kokoontuu viikoittain.

 

Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivut