Tutkimuksia

 

Puutarha- ja luontoaiheisia tutkimuksia:

 • Semplik, Hine & Wilcox 2010. Green Care: A Conceptual Framework.
  > Artikkeli luettavissa Internetistä.

 • Suopanki Armi. 2011. Green Care sosiaalityön mahdollisuutena. Kandidaatintyö. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.
  >Tutkimus luettavissa Internetistä.

 • Salovuori Tuomo. Terveyttä puutarhasta - voimaantuminen green care-puutarhatoiminnan ohjauksessa. Pro gradu-tutkielma, kasvatustieteenlaitos, Turun Yliopisto. Syksy 2012.
  > Tutkielma luettavissa Internetissä.

 • Malin Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Maisterintutkielma, Maataloustieteiden laito, Helsingin Yliopisto. Kevät 2010.
  > Tutkielma luettavissa Internetissä.

 • Mesimäki Kaisa. 2011. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Yli-Viikari ym. 2009. Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. 
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Nybacka Virpi. 2012. Green Car -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa - Case Lamminniemen Hyvinvointikeskus.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Tsunetsugu Y etc. Physiological effects of nature visits.
  > PP-esitys luettavissa Internetistä.

 • Ohralahti Tiina. 2010. Luonto elvyttää.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Backman Heidi. 2014. Luontokotouttamisopas - Green Care-aktiviteettien hyödyntäminen maahanmuuttajien luontokotouttamisessa.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Puolakka Anna. 2013. Kivi ja käpy - Vuosikello luonnomateriaaleista valmistettavista käsitöistä.
  > Tutkielma luottavissa Internetistä.

 • Gråsten Tanja & Iina Hokkanen. 2014. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Ahro, Katarina. 2016. Oma piha, oma yhteisö: yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

Eläinaiheisia tutkimuksia:

 • Lundén Johanna. 2012. Hännänheilahduksia. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Tutun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Tuunanen Elisa. 2008. Nelijalkainen hoitaja - eläimet mielenterveyttä tukemassa.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Vainionpää Anna-Maria. 2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta työtoiminnasta. 
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Luomala-Toikkanen Kaisu. 2008. "On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria". Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Haapiainen Susanna. 2010. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Orava Jenna. 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.

 • Rantasuomela, Jenna. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena - opas kesäeläinten hankintaan.
  > Tutkielma luettavissa Internetistä.