TÄYNNÄ!Kiinnostaako luontolähtöinen toiminta? Etsimme sote-järjestöjä mukaan ilmaiseen pilottikokeiluun

4.9.2020

Sininauhaliiton luontotoimintaa kehittävä Vihreä Veräjä etsii sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja -yhdistyksiä mukaan kehittämään omaa toimintaansa. Tuemme teitä ottamaan luonnon osaksi toimintaanne. Luonnonelementtejä voidaan käyttää toimivasti myös kaupunki- ja laitoympäristöissä.

Miksi?

  • Tämän prosessin aikana luontotoiminta saadaan osaksi teidän toimintaanne ja siten myös mahdollistetaan asiakkaillenne mahdollisuus nauttia luonnon tarjoamista mahdollisuuksista hyvinvoinnille ja jaksamiselle.
  • Järjestönne saa vahvan tuen Green Care -toiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen nimenomaan teidän tiloissa ja teidän asiakkaiden hyväksi.
  • Luonto ja luontotoiminta on monessa paikassa hyödyntämätön resurssi, ottaen huomioon sen tutkitusti myönteiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
  • Toiminnan ehdoton edellytys ei ole perinteinen luonto- tai maatilaympäristö, vaan luonnonelementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Mitä?

  • Prosessissa on tavoitteena toteuttaa yhteistyössä prosessi, jossa Green Care -osaaminen juurtuu osaksi teidän toimintaa. Samalla muokataan luontotoiminnan vuosikello teidän toimintaan sopivaksi ja kehitettäväksi eteenpäin.

Miten?

  • Prosessin aikana teidän on mahdollista kehittää Green Care -toimintaa omissa tiloissa ja lisäksi myös mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen Skatan -tilan puitteissa.
  • Yhteistyön tuloksena te opitte toteuttamaan Green Care -toimintaa itsenäisesti omassa toiminnassanne, toiminnan luonne, puitteet ja resurssit huomioiden.

Mitä odotamme teiltä?

  • Ainakin kahden ihmisen (työntekijä/vapaaehtoinen) sitoutumista Green Care -toiminnan kehittämisprosessiin.
  • Prosessi toteutetaan työpajoina, joita järjestetään sovitusti, esim. 1-2x/kk muutama tunti kerrallaan. Kokonaisuudessaan prosessi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Työpajat ja koulutuspäivät on mahdollista järjestää myös etänä.

Ota yhteyttä, kerromme prosessista mielellämme lisää!

Minna Malin
minna.malin@sininauha.fi
puh. 050 432 8994