Hyvät käytännöt jakoon osa 6 - LUONNOLLISESTI - valmennusmalli

30.3.2020

Keräsimme viime vuoden loppupuolella seuraajiltamme hyviä luontotoiminnan käytäntöjä ja ideoita, joita heillä jo toteutetaan. Tämän kevään aikana esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme.

Tällä viikolla esittelyvuorossa:


LUONNOLLISESTI - valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta (1.2.2019-31.7.2021)
 

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien sekä moniongelmaisten perheiden ja eri kulttuurivähemmistöjen perheiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta luontolähtöisin menetelmin sekä parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

”Ryhmämuotoiseen toimintaamme kuuluvat erilaiset Green Care menetelmät. Toiminta suunnitellaan osallistujien tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Ehdoton huippukohta vuonna 2019 oli vuohivaellus! Mukaan mahtui paljon muutakin toimintaa, yhden kerran olemme olleet sisällä talviruokintapaikkaa rakentaessamme.”


Luonnollisesti - valmennusmallin kotisivut