Hyvät käytännöt jakoon osa 8 - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

13.4.2020

Keräsimme viime vuoden loppupuolella seuraajiltamme hyviä luontotoiminnan käytäntöjä ja ideoita, joita heillä jo toteutetaan. Tämän kevään aikana esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme.


Tällä viikolla esittelyvuorossa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite:n Green Care -toiminta.


Kehitysvammaiset osallisena Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa
(Hanke ajalla 1.9.2018-31.12.2020)


Green Care -työtoiminta on luontoavusteista työtoimintaa vaihtoehtona toimintakeskuksen työtoiminnalle. Luontoavusteinen Green Care -toiminta tilalla on esim. eläinten ruokkimista, hoitamista, hoivaamista, pihatöitä, puutarhatöitä, metsätöitä, töitä työkoneilla ja nauttimista luonnosta ja eläimistä. Työt suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin ja toimintakykyyn sopiviksi Green Care -toiminnassa.


Green Care -työtoimintaa järjestetään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo. 8-16. Asiakkaalla voi olla Green Care työtoimintapäiviä 1-5 päivää viikossa yksilöllisen päätöksen ja palvelusopimuksen mukaisesti.


Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu kuntayhtymä) maksaa kannustusrahaa asiakkaille voimassa olevien kriteerien mukaan sekä laskuttaa asiakkailta ruokamaksun. Green Care yrittäjä huolehtii ruoan ja välipalan saatavuudesta päivän aikana.


Green Care -työtoimintaa haetaan palvelusetelillä. Palveluseteli on käytössä Soitessa. Tilaaja (Soite) päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilakia, sosiaalihuoltolakia, kansanterveyslakia ja asiakasmaksulakia noudattaen. Asiakkaalle myönnetään kiinteähintainen palveluseteli.


Viranhaltija tekee päätöksen Green Care -työtoiminnasta ja palvelusetelin myöntämisestä. Asiakas saa palvelusetelipäätöksen, ohjeet palvelusetelin käyttämiseen sekä luettelon Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.


Palvelusetelin voimassaolo määritellään yksilöllisessä palvelusetelipäätöksessä. Päätös voidaan tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.


Asiakas valitsee Soiten palvelutuottajaluettelosta itselleen sopivan palvelutuottajan sen jälkeen yhteydenotto palveluntuottajaan. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen.


Asiakkaalla on mahdollisuus kulkea Green Care -työtoimintaan itsenäisesti sovittavien käytäntöjen mukaan. Kuljetukset tilaa Soiten määrittelemän toimintamallin mukaisesti Soiten työntekijä ja kuljetuksen peruutukset tekee palveluntuottaja saatuaan ilmoituksen asiakkaan Green Care -toimintapäivän peruutuksesta.


Tällä hetkellä palveluntuottajia on neljä; kaksi hevostallia Kokkolassa, Isokummun lammastila Sievissä ja aasitila Halsualla. Asiakkaita on palvelun piirissä 35.