Vihreä Veräjä

Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisista. Vihreän Veräjän ydinajatus on, että oikeus luontoyhteyteen kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä.

 

Luontoa voi käyttää kuntoutumisen ja oppimisen tukena. Puutarhatoiminta, maatilaympäristöt ja eläimet tarjoavat voimaantumisen mahdollisuuksia kaiken ikäisille. 

Vihreä Veräjä valmentaa vapaaehtoisia lasten ja ikääntyneiden luontoharrastuskummeiksi, kouluttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä Green Care –toimintaan ja antaa starttiapua luontoavusteisen toiminnan aloittamiseen.

Rakennamme myös elvyttäviä kuntoutusympäristöjä yhdessä asiakkaiden kanssa sekä valmistelemme yhdessä muiden toimijoiden kanssa Green Care -toiminnan oppimiskeskusta. 

Olemme tuoneet luontoon liittyvää harrastustoimintaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville vuodesta 2011 lähtien. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ja muut sosiaali- ja terveysalan järjestöt, THL, Eläkeliitto, Vanhustyön keskusliitto, Pienperheyhdistys ja Pelastakaa lapset ry.

 

Mitä teemme?

 • valmennamme vapaaehtoisia lasten ja ikääntyneiden luontoharrastuskummeiksi
 • koulutamme sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä Green Care –toimintaan
 • annamme starttiapua luontoavusteisen toiminnan aloittamiseen
 • kehitämme maahanmuuttajien luontokotoutusta
 • rakennamme elvyttäviä kuntoutusympäristöjä yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • kehitämme Skatan Green Care - toiminnan oppimiskeskusta.

Luontoavusteisen toiminnan menetelmiä

 • puutarhanhoito ja viherympäristöjen hyödyntäminen
 • eläinavusteinen toiminta
 • kalastus- ja erätoiminta ja siihen liittyvien taitojen oppiminen,
 • maatila- ja luontoympäristöjen käyttö
 • luontomateriaaleihin liittyvät kädentaidot.

 

 

 

Työmme tulokset

 

Vuosina 2011─2014 kehitimme luontoavusteisen toiminnan vuosikelloja, erä- ja kalastustoimintaa, lastensuojelun luontotoimintapäiviä, maahanmuuttajien luontokotoutusta sekä kuntouttavaa maatilatoimintaa. Työmme tuloksia löydät täältä.

Olemme olleet myös mukana Green Care- toiminnan valtakunnallisessa kehittämistyössä sekä THL:n Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hankkeessa