Luontoympäristön hyvät vaikutukset

Tutkimusten mukaan luontoympäristössä oleskelulla on selvä yhteys ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. 

Nainen ulkoiluttaa koiraa metsässä.

Vaikutus on havaittavissa, kun lähiviheralueilla vietetään aikaa vuositasolla yli viisi tuntia kuukaudessa tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan 2–3 kertaa kuukaudessa.

Luontoympäristön vaikutuksia

  • Ihmisen stressitaso laskee. Mitattavissa olevia fysiologisia muutoksia ovat muun muassa alhaisempi verenpaine, pienenevä lihasjännitys sekä ihon sähkönjohtokyvyn lasku. Samanaikaisesti stressihormonien eritys vähenee.
  • Tarkkaavaisuus palautuu tehokkaasti jo muutamien minuuttien luonnossa oleskelun jälkeen. Näin ajattelu ja kognitiiviset kyvyt elpyvät.
  • Positiiviset tunteet lisääntyvät ja fyysinen vastustuskyky kasvaa.
  • Luonnon keskellä tapahtuva pehmeä lumoutuminen auttaa ihmisiä jäsentämään vaikeitakin elämänkysymyksiä.
  • Luonnossa tapahtuvalla toiminnalla saavutetaan hyviä tuloksia muun muassa masennuksen hoidossa.
  • Arkiliikunta luonnossa antaa mahdollisuuden motoristen taitojen harjoittamiseen ja lisää fyysistä vastustuskykyä. Esimerkiksi puutarhatyö vastaa rasitukseltaan reipasta liikuntaa.