Maatila- ja eläinaktiviteetit

Hymyilevä lapsi tarjoaa ankalle heinää.

Maatila- ja eläintoiminnassa asiakkaat tutustuvat tilojen toimintaan, erilaisiin eläimiin sekä niihin liittyviin harrastuksiin. He voivat käydä erilaisissa eläinvierailukohteissa tai ottaa vastaan eläinvierailijoita omissa asumisyksiköissään.

Luonto ja eläimet vaikuttavat myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan maaseudulla asuvat kokevat hyvinvointinsa paremmaksi kuin kaupungissa asuvat. On myös viitteitä siitä, että lemmikkieläimen omistavat ihmiset ovat terveempiä ja heidän riskinsä sairastua useisiin eri sairauksiin on pienempi kuin lemmikkiä omistamattoman. Eläimen läsnäolo rauhoittaa, vaikuttaa parantavasti ja tuo sisältöä elämään.

Maatilojen ja eläinten hyödyntäminen kuntoutuksessa on vasta rantautumassa Suomeen, mutta muualla maailmassa niiden käyttö on yleisempää. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan hyvinvointia maatilan ja eläinten avustuksella.

Kuntoutusympäristönä voidaan käyttää niin maatilaa, hevostilaa kuin puutarhaakin. Tärkeää on, että ympäristö tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ihmisen omakohtaisen kiinnostuksen ja tilannekohtaisten tarpeiden mukaiseen toimintaan.

Tutustu maatila- ja eläintoiminnan vuosikelloon.

Eläinavusteinen terapia ja eläinavusteinen toiminta

Yhdessä eläinten kanssa tehtävässä toiminnassa voi olla tavoitteellisia eroja.


Eläinavusteinen terapia (AAT)

Eläinavusteisen terapian antajalla on terapiakoulutus ja hän käyttää eläintä apuna työssään. Toiminta on korjaavaa, asiakkaan tarpeista lähtevää ja prosessiluonteista: hoidettavalla on diagnoosi, hänelle on suunniteltu hoidon tavoitteet ja niitä tarkastellaan ja arvioidaan hoidon aikana ja sen jälkeen.


Eläinavusteinen toiminta (AAA) 

Eläinavusteinen toiminta on terapiaa vapaamuotoisempaa, usein vapaaehtoisten järjestämää toimintaa, jossa keskeisin tarkoitus on vahvistaa asiakkaan hyvinvointia. Toiminnalla ei ole etukäteen suunniteltuja tavoitteita eikä sitä tarvitse dokumentoida.


Lähteet:

Högfors, A. 2011. Eläinavusteinen terapia.
Reini, S. 2011. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa.
Ruukki, J. 2005 Joko teillä on nelijalkainen terapeutti?.
Tuunanen, E. 2008. Nelijalkainen hoitaja - Eläimet mielenterveyttä tukemassa.
Vuori, H. 2006. Tassun hoitava kosketus.
Vänttila, H. 2004. Lemmikkien terveysvaikutukset ja eläinavusteinen terapia.