Puutarhanhoito

Kaksi naista on kerännyt kasveja kottikärryyn, toisella on lapio kädessä.

Järjestämme puutarhatoimintaa esimerkiksi tuetun asumisen piirissä olevissa asumisyksiköissä. 

Asumisyksiköiden pihoissa on muun muassa  kasvatettu erilaisia kukkia, vihanneksia ja juureksia. Olemme laittaneet pystyyn kasvimaita ja kasvihuoneita, kasvattaneet  ämpäriperunaa, käyneet marjassa  sekä tehneet retkiä erilaisiin puutarhakohteisiin.

Toiminnassamme korostuu usein yhteisöllisyys: kun asuinympäristöstä saadaan yhdessä tekemällä viihtyisä ja kaunis, yhteishenki kasvaa. Samalla osallistujat oppivat uusia asioita puutarhahoidosta. Ikääntyneiden kanssa työskennellessä puutarhan hoitoon liittyy usein myös menneiden muistelu.

Olemme tehneet puutarha-aktiviteetteihin liittyvän vuosikellon, josta löytyy puutarhaan ja maatilatoimintoihin liittyvää tekemistä vuoden jokaiselle viikolle.

Puutarha- ja luontoympäristöt

Kaksi naista istuttaa kasveja istutuslaatikkoon.

Viherympäristöllä on suuri merkitys ihmisen elämänlaatuun. Puutarhan hoito vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Se lieventää stressioireita, parantaa keskittymiskykyä ja päätöksentekoa, lisää positiivisia tunteita ja vähentää rauhattomuutta, agressiivisuutta ja väkivaltaisuutta. Puutarhaympäristöt myös helpottavat monen sairauden oireita. Puutarhatoiminta vaikuttaa myönteisesti erityisesti vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin, koska se tapahtuu usein ryhmissä.

Puutarhanhoidon tuottamien hyvinvointivaikutusten hyödyntämisellä on pitkät perinteet. Varsinkin Saksassa ja Englannissa puutarhanhoitoa käytetään hyvinvoinnin vahvistajana kuntoutuksessa. Toiminnan tarkoituksena on käyttää luonto- ja puutarhaympäristöjä kuntoutuksen apuna, esimerkiksi mahdollistamalla puutarhassa työskentely, mutta tutkimusten mukaan jo pelkkä viheralueen olemassaolo riittää tuottamaan myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Toimintaan ei vaadita suuria resursseja, sillä sitä voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Kasvien kasvattaminen sujuu niin ikkunalaudalla kuin avomaallakin ja molempien on todettu tuottavan yhtäläisesti myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Erilaisten puutarhatoimintojen vaikutusten välillä ei ole todettu olevan juuri eroja.


Lähde:

Sempik, J., Aldridge, J. & Becker, S. Health, Well-being and social Inclusion, Therapeutic Horticulture in the UK, Executive summary.
Ulrich ym. 1991. Stress recovery during exposure and urban environments.

Vapaaehtoisina toimivat nuori nainen ja vanha mies tekevät pihatöitä.

Puutarha- ja luontoaiheisia tutkimuksia:

Semplik, Hine & Wilcox 2010. Green Care: A Conceptual Framework.
> Artikkeli luettavissa Internetistä.

Salovuori Tuomo. Terveyttä puutarhasta - voimaantuminen green care-puutarhatoiminnan ohjauksessa. Pro gradu-tutkielma, kasvatustieteenlaitos, Turun Yliopisto. Syksy 2012.
> Tutkielma luettavissa Internetissä.

Malin Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Maisterintutkielma, Maataloustieteiden laito, Helsingin Yliopisto. Kevät 2010.
> Tutkielma luettavissa Internetissä.

Mesimäki Kaisa. 2011. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Yli-Viikari ym. 2009. Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. 
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Nybacka Virpi. 2012. Green Care -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa - Case Lamminniemen Hyvinvointikeskus.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Tsunetsugu Y etc. Physiological effects of nature visits.
> PP-esitys luettavissa Internetistä.

Ohralahti Tiina. 2010. Luonto elvyttää.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Backman Heidi. 2014. Luontokotouttamisopas - Green Care-aktiviteettien hyödyntäminen maahanmuuttajien luontokotouttamisessa.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Puolakka Anna. 2013. Kivi ja käpy - Vuosikello luonnomateriaaleista valmistettavista käsitöistä.
> Tutkielma luottavissa Internetistä.

Gråsten Tanja & Iina Hokkanen. 2014. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Ahro, Katarina. 2016. Oma piha, oma yhteisö: yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.Eläinaiheisia tutkimuksia:

Lundén Johanna. 2012. Hännänheilahduksia. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Vainionpää Anna-Maria. 2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta työtoiminnasta. 
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Luomala-Toikkanen Kaisu. 2008. "On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria". Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Haapiainen Susanna. 2010. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Orava Jenna. 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.

Rantasuomela, Jenna. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena - opas kesäeläinten hankintaan.
> Tutkielma luettavissa Internetistä.