Luonto kuntoutumisen tukena -kirjan uusi painos on julkaistu

30.11.2015Vihreä Veräjä -hankkeen projektipäällikkön Tuomo Salovuoren Luonto kuntoutumisen tukena -kirjasta on ilmestynyt uusi painos. Kirja esittelee luontoympäristöjä hyödyntävän Green Care -toiminnan taustoja ja menetelmiä.

Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hyvinvoinnin vahvistamiseen. Viime vuosikymmeninä luontoympäristöjä on yhä enemmän käytetty myös kuntoutumisen tukena ja luontointerventioiden vaikuttavuudesta on kertynyt paljon tutkimustietoa. 
  
Viherympäristöjen kuntouttava käyttö, eläinavusteinen toiminta, luontoon liittyvät kädentaidot, maatilojen ja luontoympäristön käyttö esitellään omissa luvuissaan käytännön esimerkein. Kirjasta löytyy paljon käytännön toimijoille tarpeellista tietoutta myös luontoavusteisen toiminnan ohjaukseen, kehittämiseen ja arviointiin.
  
Kirjassa esiteltyjä menetelmiä on kehitetty muun muassa RAY-rahoitteisessa Vihreä veräjä -projektissa sekä THL:n Työhön kuntouttava Green Care -hankkeessa, joissa kohderyhminä on ollut hyvin erilaisia kuntoutujaryhmiä. Monien suomalaisten esimerkkien lisäksi kirja esittelee myös kansainvälisiä Green Care -toimintamalleja. 
  
Tuomo Salovuori on toiminut projektipäällikkönä Vihreä veräjä -projektissa. Hän on aiemmin julkaissut kirjan Vihreyden keskellä – levon ja virkistyksen puutarhat, joka käsittelee puutarhaympäristöjen hyvinvointivaikutuksia. 
  
Kirja on tehty yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa.

Hinta: 20 e

Kirjan tilaukset: tuomo.salovuori@sininauha.fi.