Vapaaehtoistenvalmennus luonnonmateriaalikädentaito painotuksella

28.2.2017

Onnistunut yhteistyö Eläkeliiton Elämää Käsillä -hankkeen ja Vihreä Veräjän välillä sai jatkoa.

Jo sarjassaan viides luonnonmateriaali painotteinen kädentaitokurssi järjestettiin Lehmirannassa 20.2-24.2.17.

Kurssille osallistui 19 innokasta kädentaitajaa ja enemmänkin olisi ollut tulijoita, mutta valitettavasti joudumme asettamaan osallistujamäärälle enimmäisrajan, jotta kurssi antaisi osallistujille mahdollisimman paljon.

Kurssi on pääpiireissään pysynyt sisällöltään samana, mutta kurssin päätteeksi kerätyn palautteen perusteella olemme pyrkineet kehittämään kurssia osallistujaystävällisempään suuntaan.

Osallistujat kurssille tulevat ympäri Suomea ja heistä useimmat vetävät kotipaikkakunnillaan kädentaitoryhmiä. Tai ainakin suunnittelevat sellaisen perustamista. Ja mikä hienointa, kurssilla opittu menee, sovellettuna kohderyhmän tarpeisiin, suoraan käytännön tasolle.

Kurssit ovat olleet oppimisen paikka niin varsinaisille kurssilaisille kuin meille ohjaajillekin. Käytännön vinkkejä jaetaan puolin ja toisin ja samalla luodaan uusia verkostoja ympäri Suomea.

Kuvat puhukoot puolestaan!