Ensimmäiset Green Care laatumerkit myönnetty

20.4.2017

Luontohoiva -merkkiä käytetään sosiaali- ja terveyspuolen  Green Care -palveluissa
Luontohoiva -merkkiä käytetään sosiaali- ja terveyspuolen Green Care -palveluissa

Green Care -laatumerkkejä on kaksi: LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit. LuontoHoivan laatumerkki on tarkoitettu luontolähtöisille sosiaali- ja terveyspalveluille. LuontoVoiman laatumerkki koskee puolestaan muita luontolähtöisiä virkistyksen ja hyvinvoinnin, sekä kasvatuksen palveluita. Laatumerkkien tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden kysyntää. Laadunhallinnan lisäksi merkkien avulla osoitetaan palveluiden lisäarvo ja kirkastetaan palvelulupausta asiakkaalle. Green Care -laatumerkit on rakennettu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Green Care Finland ry:n kanssa. Vihreä veräjä auttaa sote- järjestöjä laatumerkkien tavoittelussa.

Suomen ensimmäiset Green Care -laatumerkit on myönnetty

Isokummun lammastilalle, joka sijaitsee Sievin Eskolan kylässä, myönnettiin Suomen ensimmäinen Green Care -laatumerkki. Yrityksen päivätoimintaa maatilalla -nimiselle palvelulle myönnettiin LuontoHoivan laatumerkki. Yhteensä laatumerkkejä myönnettiin neljä kappaletta.

 

Hollolalainen Ravuri Oy sai LuontoHoivan laatumerkin Green Care -päivätoimintapalvelulle, joka on suunnattu erityisryhmälle. Tampereen seudulla toimiva Hiking Travel Hit Ky sai LuontoVoiman laatumerkin Iloa ja voimaa luonnosta -palvelukokonaisuudelle, ja pieksamäkeläinen Kivisalmen Hoitokoti Oy sai LuontoHoiva-laatumerkin Green Care -palvelulle, jolla tuotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia asumispalvelun osana.

—Toivomme laatumerkkien myötä yhä suurempaa tietoisuutta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niihin perustuvien palvelujen käyttöä. Ensimmäiset merkin saajat ovat tässä tiennäyttäjinä, sanoo puheenjohtaja Tuomo Salovuori Green Care Finland ry:stä.  

 

 

Lisätietoja

Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus, Green Care -koordinaatiohanke, 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi

Tuomo Salovuori, Green Care Finland ry, puheenjohtaja, 040 581 8244, tuomo.salovuori@sininauha.fi

Jaana Ruoho, Green Care -laatulautakunta, puheenjohtaja, 044 710 3825, jaana.ruoho@samk.fi