Vinkkejä pilkkiretkien järjestäjille

31.1.2019

Ahven on pilkillä tavallinen saaliskala
Ahven on pilkillä tavallinen saaliskala

Kylmästä talvesta huolimatta jäät ovat paikoin heikkoja. Alla ohjeita turvallisuuden varmistamiseen.

 Pilkintä on jokamiehenoikeus ja siihen ei tarvita erillistä kalastuslupaa. Ohessa asiaa  jäällä liikkumisen turvallisuudesta

Jos suunnittelet talvitapahtumaa missä ollaan jäällä, kannattaa maastokartoitukseen ja turvallisuuteen kiinnittää vielä enemmän huomiota kuin ”kesällä”.

Alue merellä tai järvellä tulee tuntea hyvin, koekairata, koepilkkiä ja rajata.

Tärkeää on, että pysytään sovitulla alueella!

Jäällä liikkuminen vaatii yleensä jalkineisiin liukuesteet, liukastelu ei sovi pilkintään, esim. kairan terä on vaarallinen.

Jäälle menijän perusturvaan kuuluu

·                                         naskalit kaulaan

·                                         älä mene yksin

·                                         jääsauva käteen

·                                         köysi tai heittoliina reppuun

·                                         ei reppua selkään ellei ole kelluttavasti pakattu

·                                         kuljeta ahkiolla ja pitkällä köydellä varusteet

·                                         tunne alue

·                                         älä luota siihen että jää kestää jos siellä on jo porukkaa

Liitteet