Hyvät käytännöt jakoon osa 1 - Luontohyvinvointikeskus Tyynelä / Ristinkantajat ry

24.2.2020 klo 10:00

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Keräsimme viime vuoden loppupuolella seuraajiltamme hyviä luontotoiminnan käytäntöjä ja ideoita, joita heillä jo toteutetaan. Tämän kevään aikana esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme.

 

Ensimmäisenä esittelyvuorossa Sotkamossa toimiva Luontohyvinvointikeskus Tyynelä / Ristinkantajat ry

 

Luontohyvinvointikeskus Tyynelä tarjoaa luonto- ja eläinavusteisia palveluja maaseutuympäristössä. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia luonnon, eläinten, käsillä tekemisen ja maaseutuympäristön avulla. Luonnon lisäksi, toiminnassa keskeisessä asemassa ovat yhteisöllisyys ja osallisuus.

 

Luontohyvinvointikeskus Tyynelällä on vaikuttavaa ja laadukasta toimintaa, josta esimerkkinä Luontoseteli-toimintamalli, joka on otettu käyttöön Sotkamossa. Luontoseteli on työväline Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Luontosetelillä työntekijä voi saada sosiaalialan ammattilaisen ja luonto-ohjaajan tuekseen nuoren kanssa työskentelyyn. Tapaamiset toteutetaan luontoympäristössä ja suunnitellaan vastaamaan nuoren kanssa asetettuihin tavoitteisiin.

 

Luontoseteli on konkreettinen työväline työntekijälle. Luontoseteliä voivat hyödyntää esimerkiksi kuraattori, opettaja, nuoriso-ohjaaja tai nuorisotyönohjaaja, joka pohtii kuinka päästä alkuun tai eteenpäin tapaamansa nuoren kanssa. Työntekijä saa myös tukea työhönsä Luontoseteli-työparin kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää 1-3 tapaamiskertaa yhtä nuorta kohti.

 

Luontosetelin tavoitteena on sotkamolaisten 11-17 -vuotiaiden nuorten mielenterveysongelmien ehkäiseminen monialaisen yhteistyön avulla. Lisäksi tavoitteena on, että nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot lisääntyvät, nuoret sitoutuvat ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöön paremmin motivoivilla menetelmillä ja nuorten tarvitseman korjaavan työn tarve vähenee heidän saadessa tukea jo varhaisessa vaiheessa.

 

Luontosetelillä tavoitetaan 13-26 nuorta ja 5-20 nuorten parissa työskentelevää työntekijää vuoden 2019 aikana. Toiminnalle haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2020 ja sen toimivuutta arvioidaan.

 

Luontoseteli-toiminnan tavoitteena on, että Sotkamon kunnan alueella tunnistetaan luontoon liittyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä systemaattisesti. Hankkeen tuloksena syntyy uutta osaamista ja uusia työtapoja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Lisäksi luontoperustaiset menetelmät juurtuvat osaksi organisaatioiden toimintaa.

 

Luontoseteli on saanut rahoituksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Hankkeen toteuttavat Sotkamon kunta, Sotkamon seurakunta ja Ristinkantajat ry. Hankkeessa hyödynnetään Luontohyvinvointikeskus Tyynelän toimintaympäristöä.

 

Luontokeskus Tyynelän kotisivut

Ristinkantajat ry:n kotisivut

Yhteisöllinen tallitoiminta osana Ristinkantajat ry:n toimintaa Luontohyvinvointikeskus Tyynelässä. Katso video!