Green Care pilottiprosessi täydessä käynnissä!

8.4.2021

Viime vuoden puolella Vihreä Veräjä haki kumppaneita Green Care -toiminnan pilottiprosessiin, jossa tavoitteena on juurruttaa Green Care toimintaa osaksi sotejärjestöjen toimintaa. Samalla pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan juurruttamisprosessin kulku, jonka pohjalta GC-toiminnan juurruttamisprosesseja voidaan toteuttaa vastaisuudessakin.

Tammikuussa aloitimme pilottiprosessin Teams-ympäristöä hyödyntäen.

Pilottiin ilmoittautui mukaan 9 sotejärjestöä ympäri Suomea (kts. karttakuva alla). Osallistujajoukko on monenkirjava, niin kohderyhmiltään, toimintaympäristöiltään kuin Green Care historioiltaankin. Siten myös prosessin tavoitteet ja toimet ovat järjestökohtaisia. Lähtökohdiltaan erilaiset järjestöt mahdollistavat myös vertaistuellisen oppimisen. Yhteistä prosessiin osallistuville on se, että heillä on kiinnostus ja innostus kehittää Green Care -toimintaa täydentämään jo olemassa olevaa toimintaansa sekä tehdä siitä enemmän suunniteltua, tavoitteellista ja näkyvää.

Green Care -toiminnan pilottiprosessin etenemissuunnitelmassa on hyödynnetty palvelumuotoilun periaatteita. Green Care -toiminnan kuvaaminen ja juurruttaminen muuhun toimintaan sopivaksi etenee palvelumuotoilun vaiheita työstämällä, kuvailemalla ja toistamalla. Prosessin lopuksi toiveena on, että järjestöillä on käytössään vuosikello Green Care -toiminnalle, jossa toiminnot on kuvattu, aukikirjoitettu ja jota voidaan lähteä kehittämään ja täydentämään jatkossa. Lisäksi tavoitellaan sitä, että luontotoiminta olisi sisällytetty pysyvämpänä osana järjestöjen arkeen ja, että sitä toteutettaisiin suunnitelmallisemmin, tavoitteellisemmin ja kauaskantoisemmin.

Kerromme prosessin etenemisestä lisää jatkossa.

Kirjoittaja Vihreä Veräjä

Luitko jo nämä?

Neljä naista vanhan huvilan edessä seisovat ja nauravat viljelylaatikon äärellä.
12.10.2022

Järjestötoimija - lähde mukaan yhteiselle luontotoiminnan kehittämismatkalle - virkisty arkityön keskellä

Löytyykö järjestösi toiminnasta jo luontotoimintaa tai haluaisitko tutustua uuteen ammatilliseen...
14.9.2022

Luontotoiminnasta lisäarvoa arkipäivään

Kaipaatko lisämausteita olemassa olevaan toimintaan? Luonto ja lähiympäristö ovat monessa...
14.7.2022

Skatan tilan keskikesä ja lisää villiyrttien keruuta

Pikkukesä vaihtuu näin heinäkuulla isoksi kesäksi, sanoivat ennen ja mikseivät...