Green Care pilottiprosessi täydessä käynnissä!

8.4.2021

Viime vuoden puolella Vihreä Veräjä haki kumppaneita Green Care -toiminnan pilottiprosessiin, jossa tavoitteena on juurruttaa Green Care toimintaa osaksi sotejärjestöjen toimintaa. Samalla pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan juurruttamisprosessin kulku, jonka pohjalta GC-toiminnan juurruttamisprosesseja voidaan toteuttaa vastaisuudessakin.

Tammikuussa aloitimme pilottiprosessin Teams-ympäristöä hyödyntäen.

Pilottiin ilmoittautui mukaan 9 sotejärjestöä ympäri Suomea (kts. karttakuva alla). Osallistujajoukko on monenkirjava, niin kohderyhmiltään, toimintaympäristöiltään kuin Green Care historioiltaankin. Siten myös prosessin tavoitteet ja toimet ovat järjestökohtaisia. Lähtökohdiltaan erilaiset järjestöt mahdollistavat myös vertaistuellisen oppimisen. Yhteistä prosessiin osallistuville on se, että heillä on kiinnostus ja innostus kehittää Green Care -toimintaa täydentämään jo olemassa olevaa toimintaansa sekä tehdä siitä enemmän suunniteltua, tavoitteellista ja näkyvää.

Green Care -toiminnan pilottiprosessin etenemissuunnitelmassa on hyödynnetty palvelumuotoilun periaatteita. Green Care -toiminnan kuvaaminen ja juurruttaminen muuhun toimintaan sopivaksi etenee palvelumuotoilun vaiheita työstämällä, kuvailemalla ja toistamalla. Prosessin lopuksi toiveena on, että järjestöillä on käytössään vuosikello Green Care -toiminnalle, jossa toiminnot on kuvattu, aukikirjoitettu ja jota voidaan lähteä kehittämään ja täydentämään jatkossa. Lisäksi tavoitellaan sitä, että luontotoiminta olisi sisällytetty pysyvämpänä osana järjestöjen arkeen ja, että sitä toteutettaisiin suunnitelmallisemmin, tavoitteellisemmin ja kauaskantoisemmin.

Kerromme prosessin etenemisestä lisää jatkossa.

Kirjoittaja Vihreä Veräjä

Luitko jo nämä?

28.3.2024

Kevään tuulia Vihreässä Veräjässä

Sininauhaliiton Vihreän Veräjän luontotoiminnassa on suunnittelu- ja kehittämistyö käynnissä....
villiyrttikävelyllä
16.5.2023

Villiyrttien keruu ja käyttö

Villiyrtit ovat alkukesästä parhaimmillaan. Lähiluonnosta löytyviä yrttejä voi käyttää...
Kaksi henkilö istutushommissa sisäpihalla, harmaa kaupunkiympäristö
28.2.2023

Luontotoiminnan kehittämismatka 2023 käynnistyi 

Vihreän Veräjän kolmas luontolähtöisen toiminnan kehittämismatka lähti liikkeelle...