Green Care pilottiprosessi täydessä käynnissä!

8.4.2021

Viime vuoden puolella Vihreä Veräjä haki kumppaneita Green Care -toiminnan pilottiprosessiin, jossa tavoitteena on juurruttaa Green Care toimintaa osaksi sotejärjestöjen toimintaa. Samalla pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan juurruttamisprosessin kulku, jonka pohjalta GC-toiminnan juurruttamisprosesseja voidaan toteuttaa vastaisuudessakin.

Tammikuussa aloitimme pilottiprosessin Teams-ympäristöä hyödyntäen.

Pilottiin ilmoittautui mukaan 9 sotejärjestöä ympäri Suomea (kts. karttakuva alla). Osallistujajoukko on monenkirjava, niin kohderyhmiltään, toimintaympäristöiltään kuin Green Care historioiltaankin. Siten myös prosessin tavoitteet ja toimet ovat järjestökohtaisia. Lähtökohdiltaan erilaiset järjestöt mahdollistavat myös vertaistuellisen oppimisen. Yhteistä prosessiin osallistuville on se, että heillä on kiinnostus ja innostus kehittää Green Care -toimintaa täydentämään jo olemassa olevaa toimintaansa sekä tehdä siitä enemmän suunniteltua, tavoitteellista ja näkyvää.

Green Care -toiminnan pilottiprosessin etenemissuunnitelmassa on hyödynnetty palvelumuotoilun periaatteita. Green Care -toiminnan kuvaaminen ja juurruttaminen muuhun toimintaan sopivaksi etenee palvelumuotoilun vaiheita työstämällä, kuvailemalla ja toistamalla. Prosessin lopuksi toiveena on, että järjestöillä on käytössään vuosikello Green Care -toiminnalle, jossa toiminnot on kuvattu, aukikirjoitettu ja jota voidaan lähteä kehittämään ja täydentämään jatkossa. Lisäksi tavoitellaan sitä, että luontotoiminta olisi sisällytetty pysyvämpänä osana järjestöjen arkeen ja, että sitä toteutettaisiin suunnitelmallisemmin, tavoitteellisemmin ja kauaskantoisemmin.

Kerromme prosessin etenemisestä lisää jatkossa.

Kirjoittaja Vihreä Veräjä

Luitko jo nämä?

multaa kompostia ja lantaa
10.5.2022

Viiniköynnöksen istutus

Saimme syksyllä kaksi viiniköynnöksen tainta jotka talvehtivat kohopenkissä runsaan...
kompostien kevätkunnostus
9.5.2022

Kompostin rakennus, kasaaminen ja kevätherättely

Jos tahtoo kasvattaa kasveja, tulee hoitaa ja kasvattaa ensisijaisesti maata. Komposti on maalle...
Iäkäs nainen ja nainen hymyilevät.
11.1.2022

Luonto sisälle – Mistä on aistihuone tehty

Aistihuoneet ovat uusi keksintö hoitokodeissa ja asumisyksiköissä. Aistihuoneen avulla...