Ikääntyneiden luontotoiminnan vuosikello

Ikääntyneiden luontotoiminnan vuosikello on ohjaajille suunnattu ideakansio, johon on koottu toimintaohjeita vuoden jokaiselle viikolle. Ohjeissa on otettu huomioon ikääntyneiden mahdolliset toimintarajoitteet sekä annettu vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan.

Vuosikellon alussa on lyhyt alustus, mitä asioita tulisi ottaa huomioon järjestettäessä toimintatuokioita ikääntyneille.

Vuosikellon liitteet: